ingremio

Bezhalogenowe rury elektroinstalacyjne InGremio

Stały postęp w technice oraz nieustający wzrost świadomości technicznej społeczeństw, prowadzi do stałego wzrostu oczekiwań i wymagań projektantów, inspektorów nadzoru ale też inwestorów.

W ostatnich latach szczególny nacisk kładzie się na zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę środowiska w otaczających nas naszych małych ojczyznach. Wpływa to na normy projektowania osiedli mieszkaniowych ale też na rygory projektowe obiektów użyteczności publicznej jak szpitale, urzędy, kina i.t.p. W państwach Unii Europejskiej zaleca się by instalacje wykonywane w tych obiektach prowadzone były w kanałach i rurach t.z.w. bezhalogenowych – samogasnących.

Problem niebezpieczeństw związanych z wydzielaniem się szkodliwych związków halogenowych podczas pożarów został dostrzeżony w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych już w latach 80–tych. Analiza wielu wypadków dowodzi, że większość ofiar pożarów odniosła śmierć lub obrażenia nie w wyniku bezpośredniego kontaktu z ogniem czy wysoką temperaturą, ale na skutek wydzielania się toksycznych gazów powstających podczas spalania się materiałów zawierających halogeny. Materiały elektroinstalacyjne, w tym również rury osłonowe, są narażone podczas pożaru na spalenie i powinny być dobierane świadomie i odpowiedzialnie. Do tej pory dość często spotyka się przypadki układania drogich przewodów w Izolacji bezhalogenowej w kanałach lub rurach tradycyjnych palnych i zawierających związki halogenowe. Taka metoda jest bezsensowna i zaprzeczająca idei założonej przez projektantów.

Co to są materiały bezhalogenowe ?
Są to materiały, które nie zawierają chlorowców i fluorowców, czyli : fluoru (F), chloru (Cl), bromu (Br), jodu (J) i astatu (At) – stanowiących grupę halogenów. Pierwiastki te są składnikami wielu surowców, np. PCV, używanych do produkcji materiałów elektroinstalacyjnych. Związki halogenowe zawarte są również w wielu uniepalniaczach tworzyw sztucznych.

Obecne wymogi bezpieczeństwa, nakazują stosowanie w określonych przypadkach rur nieprzenoszących ognia – samogasnących. Powszechnie używane rury PCV z powodzeniem spełniają ten warunek. Ciągle podwyższane standardy bezpieczeństwa coraz częściej nakazują stosowanie materiałów samogasnących, będących jednocześnie bezhalogenowymi. Tutaj zastosowanie mają rury wyprodukowane z surowców takich jak: poliamid, polikarbon, polipropylen i polietylen uniepalnione bezhalogenowo.

W konsekwencji zaostrzenia norm, na rynku polskim pojawiły się palne materiały nie zawierające halogenów reklamowane JAKO BEZHALOGENOWE. Jest to określenie wprowadzające wielu instalatorów, inwestorów, szukających bezpiecznych materiałów, w błąd. Podstawowym wymogiem jest bowiem cecha nie rozprzestrzeniania ognia, a konsekwencją zaostrzenia norm bezpieczeństwa, brak halogenów.

Ingremio

1 month 1 day ago

Z bagażem doświadczeń i wieloma nowymi, ciekawymi znajomościami opuszczamy teren targów Light+BuildingLight+Building. Z Frankfurtem nie żegnamy się jednak na zbyt długo bo już we wrześniu

Ingremio

1 month 2 days ago

Dziś czwartek, a to oznacza, że nieuchronnie zbliżamy się do końca targów Light+Building.

Ingremio

1 month 4 days ago

Nie śpimy, działamy!
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z targów Light+Building.
⚡🇵🇱🇩🇪

Ingremio AVIATION TEAM

ingremio peszelekologiczny budynekklasteringremio peszel

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.     |     POLITYKA PRYWATNOŚCI. Prawa do strony www (c) 2022 - Ingremio-Peszel   |   Agencja digital - Hauerpower.com