ingremio

ANTYBAKTERYJNE DODATKI DO TWORZYW SZTUCZNYCH I POLIMERÓW

 

 

Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz — aż się zepsujesz… Ta prawda obowiązuje nie tylko od czasów Jana Kochanowskiego, ale zgoła od zarania ludzkości. O zdrowie trzeba dbać zawsze i przy każdej okazji, a zapobiegać jest stanowczo lepiej i taniej — niż leczyć.

Dodatki antybakteryjne do tworzyw sztucznych

Niestety, szkodliwe drobnoustroje czają się w najróżniejszych zakamarkach, namnażają się i czekają na możliwość kontaktu z organizmem człowieka. Dzieje się to najczęściej poprzez dotyk, ale również drogą oddechową lub przez układ pokarmowy.

Od wielu lat trwa walka z bakteriami, grzybami, wirusami i innymi niepożądanymi dla zdrowia czynnikami. Oczywistym jest fakt konieczności sterylizacji narzędzi chirurgicznych, narzędzi w gabinetach dentystycznych, itp.  Jednak w wielu miejscach nie da się zastosować procesu odkażania powierzchni na tyle często, aby uniemożliwić kontakt ludzi z zanieczyszczoną powierzchnią i –  w konsekwencji – przenoszenie i rozmnażanie ich. Mowa tutaj o miejscach użyteczności publicznej – wszelkiego rodzaju sklepy (uchwyty wózków na zakupy, taśmy przy kasach, coraz powszechniejsze kasy samoobsługowe, klawiatury terminali płatniczych), transporcie publicznym (uchwyty i poręcze, powierzchnie siedzeń, kasowniki i automaty biletowe, przyciski sygnalizacyjne), bankomatach, czy – a nawet przede wszystkim – sanitariatach publicznych i w wielu, podobnych miejscach.

Dodatki grzybobójcze do tworzyw sztucznych
Dodatki antybakteryjne
Dodatki antygrzybiczne
Ochrona mikrobiologiczna - dodatki bakteriobójcze

Potrzebę ich regularnego czyszczenia rozumie każdy, jednak nie jest możliwe sterylizowanie ich powierzchni po każdym użyciu. Pocieszający jest fakt, że większość ludzi, zwłaszcza w ostatnich, dotkniętych piętnem wirusa COVID-19, czasach ma świadomość, że po kontakcie z takimi miejscami trzeba zdezynfekować lub dokładnie umyć ręce, co nieco zmniejsza transmisję szkodliwych drobnoustrojów.

Naukowcy pokusili się również o badanie mniej oczywistych przestrzeni do rozwoju szkodliwych bakterii, grzybów, wirusów itp. Na przykład na klawiaturze komputerowej, czy pilocie do telewizora (a te przedmioty nie należą do regularnie dezynfekowanych) bardzo często zidentyfikować można gronkowca czy paciorkowca.

 

W przypadku drogi pokarmowej niepożądane mikroorganizmy również mają szerokie możliwości rozwoju. Jako jeden z bardzo groźnych, choć nie znanych powszechnie problemów, można podać powstawanie błon  biologicznych, tzw. biofilmów na wewnętrznych powierzchniach rur z tworzywa sztucznego, używanych już powszechnie do doprowadzania wody pitnej. Mikroorganizmy wchodzące w skład błony biologicznej, w wyniku swojej działalności  życiowej, wytwarzają metabolity, które dostając się do wody powodując zwiększenie stężenia i różnorodności substancji chemicznych niekorzystnie wpływających na jakość wody i – co za tym idzie – za pośrednictwem tej wody transportowane są do organizmów ludzkich.

Podobny mechanizm ma też miejsce w rurach z tworzywa sztucznego, stosowanych w wentylacji pomieszczeń, czy domów mieszkalnych. Wszystkie łączy fakt, że ich czyszczenie i dezynfekcja jest pracochłonna, kosztowna i bardzo kłopotliwa chociażby ze względu na fakt konieczności wyłączenia instalacji na czas sterylizacji – co oczywiście generuje dodatkowe koszty przestoju.

Zarówno przedsiębiorcy, jak i użytkownicy końcowi ponoszą rokrocznie bardzo duże nakłady finansowe na zwalczanie szkodliwych bakterii, grzybów, wirusów, czy innych, niepożądanych mikroorganizmów. Dlatego możliwość zastosowania materiału, na którym ich namnażanie byłoby utrudnione,  lub następowałoby ich redukowanie byłoby bardzo pożądane. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi firma Ingremio, której misją jest bycie innowacyjnym i elastycznym.

Angażując do pomocy kilka ośrodków naukowych, po przeprowadzeniu trwającego półtora roku projektu badawczego firma Ingremio stworzyła modyfikatory do tworzyw sztucznych Spectra, oraz opracowała najskuteczniejszą i całkowicie bezpieczną metodę uzyskania – jakże pożądanych – samosterylizujących właściwości produktów wykonanych z tworzyw sztucznych.


Czym jest Spectra?

 

Ochrona mikrobiologiczna - dodatki do tworzyw sztucznych
 
Dodatki do tworzyw sztucznych - grzybobójcze, bakteriobójcze

Spectra 1000 i Spectra Ag to seria produktów firmy Ingremio, obejmująca dodatki do tworzyw sztucznych opartych na antybaktetryjnym i antygrzybiczym działaniu jonów srebra, miedzi i innych składników. Bardzo ważną ich zaletą jest też powszechnie znane działanie biobójcze cząsteczek srebra na wirusy, w tym również te z rodziny COVID-19. Modyfikatory te zostały opracowane przez firmę Ingremio przy współudziale zespołu specjalistów z ośrodków naukowych i chronione są wieloma patentami.

Ochrona przed namnażaniem niepożądanych drobnoustrojów

 

Ich działanie zostało potwierdzone w wielu badaniach w renomowanych laboratoriach na całym świecie. Zabezpieczają powierzchnię przed kolonizowaniem przez mikroorganizmy niepożądane i niebezpieczne dla ludzi. Są odpowiedzią na rosnącą, zwłaszcza w ostatnim czasie, potrzebę zabezpieczenia produktów przed niepożądanym rozprzestrzenianiem się bakterii, grzybów i wirusów. Oferują bezpieczeństwo zdrowotne, ale również możliwość realnych oszczędności eliminując procesy dezynfekcji, o których była wcześniej mowa.


Ochrona mikrobiologiczna Spectra

Dlaczego Spectra? 

Gama dodatków Spectra pozwala na uzyskanie dożywotniego zabezpieczenia gotowego produktu przed namnażaniem na nich niepożądanych drobnoustrojów. Uzyskuje się to dzięki zmodyfikowaniu tworzywa już na etapie produkcji zostanie on nierozerwalnie zintegrowany z materiałem bazowym nie zmieniając jego właściwości mechanicznych i wytrzymałościowych. Jednocześnie nie wymaga modyfikacji procesu produkcyjnego i parametrów przetwórstwa – dodanie go na etapie przygotowania mieszanki jest tanie, szybkie i skuteczne. Uzyskany efekt  jest odporny na mechaniczne i chemiczne oddziaływanie na produkt końcowy.

Firma Ingremio stosuje dodatki Spectra w swoich rurach wentylacyjnych już od kilku lat, zdobywając doświadczenie i na bieżąco reagując i ulepszając jej właściwości. Należy podkreślić, że osiągnięcia w tym zakresie zrealizowane przez Ingremio są unikatowe w skali całego świata, gdyż firma opracowała metodę wprowadzenia srebra metalicznego do polimeru z którego składa się wewnętrzna warstwa rury wentylacyjnej oraz uzyskała jego odpowiednie rozproszenie (dyspersję) tak, aby było ono wysoce efektywne w redukowaniu bakterii.

Firma opracowała receptury, technologie przygotowania różnych składów surowców oraz technologię produkcji kanałów wentylacyjnych różnych typów, tj. stosowanych w zależności od wymogów przeciwpożarowych (kanały palne, kanały samogasnące), rodzaju surowca głównego (surowce oryginalne, surowce pochodzące z recyklingu) oraz średnic (50, 63, 75, 90, 110, 160, 200 mm). Należy zaznaczyć, że proces produkcji różnych średnic kanałów wentylacyjnych wymagał zastosowania różnych składów surowców, gdyż kanały muszą się charakteryzować oprócz antybakteryjności również innymi parametrami, takimi jak: gładkością warstwy wewnętrznej, geometrią warstwy wewnętrznej, odpowiednim układaniem się warstwy wewnętrznej podczas wyginania rury tak aby nie zmniejszać jej drożności, wytrzymałością mechaniczną, udarnością, promieniem gięcia i innymi.

Dziś, po wielokrotnych badaniach laboratoryjnych, analizie wyników i korektach składu Ingremio oferuje produkt, który z pewnością jest odpowiedzią na poszukiwany dodatek umożliwiający samosterylizację produktu gotowego niezależnie od jego kształtu i skomplikowania procesu produkcyjnego.

Kolejną, bardzo przydatną cechą jest zawartość markera UV, dzięki któremu można – używając światła UV – sprawdzić jednolitość rozprowadzenia Spectry w produkcie gotowym.


Gdzie stosować?

Spectra jest dodatkiem o nieograniczonym wręcz zastosowaniu. Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana lub pożądana jest ochrona antybakteryjna i antygrzybicza, pozwala na uzyskanie realnych oszczędności poprzez eliminację lub znaczną redukcję procesu dezynfekcji produktu gotowego. Rewolucyjnie zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników produktów końcowych. Jako przykład zastosowania można przedstawić:

 • wyroby mające styczność z produktami spożywczymi (pojemniki na żywność, ściany lodówek, półki itp.)
 • rury doprowadzające wodę pitną
 • przemysł basenowy
 • produkty dla przemysłu medycznego i kosmetycznego
 • produkty mające zastosowanie w miejscach użyteczności publicznej (klamki, poręcze, uchwyty wózków na zakupy itp.)
 • budownictwie (rury wentylacyjne, skrzynki rozprężne itp.)
 • przemysł motoryzacyjny (elementy wentylacji i klimatyzacji, elementy deski rozdzielczej, klamki itp.)
 • transport publiczny
 • sprzęt rtv, agd (ściany wewnętrzne lodówek, piloty, panele sterujące)
 • wyroby sanitarne (suszarki, deski klozetowe, prysznice, dozowniki mydła itp.)
 • filamenty do drukarek 3d
 • przewody do transportu cieczy (np. mleczarnie, browary itp.)
 • i wiele innych

Zalety antybakteryjnych dodatków do tworzyw sztucznych.

Technologia Spectra zapewni trwałą i wydajną ochronę przed szkodliwymi bakteriami, grzybami i wirusami. Przeprowadzone badania udowadniają wysoką skuteczność sięgającą 99.9%!

Antybakteryjne i antygrzybiczne dodatki Spectra zostały już przetestowane i sprawdzone w produktach firmy Ingremio stosowanych w wentylacjach budynków mieszkalnych, rurach centralnego odkurzania, a także w produktach stosowanych w miejscach narażonych na namnażanie się drobnoustrojów i tam, gdzie ewentualna dezynfekcja jest kłopotliwa, kosztowna. lub wręcz niemożliwa do przeprowadzania. Wyroby te sprawdzają się na tym polu znakomicie – uzyskana dzięki nim ochrona zapewnia zdrowy, bezpieczny, i niekłopotliwy sposób na zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dorosłym i dzieciom. Technologia Spectra cieszy się zaufaniem ludzi na całym świecie.

Spectra - dodatki do tworzyw sztucznych

 

ingremio peszelekologiczny budynekklasteringremio peszel

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.     |     POLITYKA PRYWATNOŚCI. Prawa do strony www (c) 2022 - Ingremio-Peszel   |   Agencja digital - Hauerpower.com