ingremio

Projekt badawczy: Antygrzybicze i antybakteryjne kanały wentylacyjne drugiej generacji.

Celem projektu jest uzyskanie ochrony mikrobiologicznej kanałów wentylacyjnych na poziomie minimum 50% redukcji mikroorganizmów w teście 24 godzinnym (ISO 22196:2011).

Ochrona mikrobiologiczna zostanie zaprojektowana przeciwko następującym rodzajom grzybów:
1. Aspergillus brasiliensis;
2. Candida albicans;
3. Saccharomyces cerevisiae;
4. Penicillium expansum;

oraz następującym szczepom bakterii:
6. Escherichia coli – Aktualnie wynik redukcji wynosi 61%;
7. Staphylococcus aureus – Aktualnie wynik redukcji wynosi 92%;
8. Legionella pneumophila;
9. Pseudomonas aeruginosa;
10. Salmonella enterica subsp. Enterica.

Produkt finalny projektu będzie:
1. posiadał rozszerzoną ochronę antybakteryjną, której skuteczność w praktyce będzie bezterminowa,
2. posiadał rozszerzoną ochronę antygrzybiczą, której skuteczność w praktyce będzie bezterminowa,
3. antystatyczny, co zostanie uzyskane poprzez zastosowanie trwałych dodatków.
4. dzięki indywidualnie dopracowanym składom surowcowym i technologii produkcji, charakteryzował się bardzo dużą giętkością,
5. dzięki indywidualnie dopracowanym składom surowcowym i technologii produkcji, będzie posiadał optymalną geometrię warstwy wewnętrznej.
Kanały wentylacyjne zostaną opracowane dla różnych surowców, w tym surowców z recyklingu.

Wartość Projektu: 6 431 141,22 zł, w tym wartość dofinansowania: 3 934 173,77 zł.

ingremio peszelklasteringremio peszel

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.     |     POLITYKA PRYWATNOŚCI. Prawa do strony www (c) 2021 - Ingremio-Peszel   |   tworzenie stron www Hauerpower.com