ingremio

Zbigniew Kotulski Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Ingremio-Peszel realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Sposób wytwarzania rur preizolowanych z tworzyw sztucznych z warstwą grzewczą”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii, w rezultacie czego uruchomione zostanie wytwarzanie innowacyjnego na skalę świata produktu.

Realizacja projektu będzie polegała na utworzeniu autorskiego, opracowanego przez zakład „Ingremio-Peszel” ciągu technologicznego, na bazie urządzeń i maszyn zakupionych w trakcie realizacji projektu. Tym samym zostanie wdrożona technologia zawarta w zgłoszeniu patentowym pt. „Sposób wytwarzania rur preizolowanych z tworzyw sztucznych z warstwą grzewczą”.
Rury preizolowane z warstwą grzewczą będą stanowić produkt o znacznie lepszych parametrach użytkowych i funkcjonalnych, w stosunku do produktów wytwarzanych dotychczas w Polsce i na świecie.

Realizacja projektu umożliwi rozpoczęcie produkcji i sprzedaży wysoce unikalnego, innowacyjnego w skali świata produktu: rur preizolowanych z tworzyw sztucznych z warstwą grzewczą wykonaną z jedno i wielościennych nanorurek. Nowy produkt, który zostanie wdrożony do oferty przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu charakteryzować się będzie szeregiem funkcjonalności, które nie są oferowane obecnie na rynku.

Wprowadzenie na rynek niniejszego produktu doprowadzi do poprawienia jakości użytkowania rur preizolowanych. Rozwiązanie będzie energooszczędne i wielofunkcyjne, łatwe w obsłudze i wytrzymałe.

Efektem realizacji projektu będzie nowo wybudowana hala produkcyjna oraz pełne wyposażenie produkcyjne w postaci maszyn i urządzeń do wytwarzania rur, co pozwoli na wprowadzenie innowacji procesowej w postaci: technologii produkcji rur preizolowanych z warstwą grzewczą i wpłynie korzystnie na portfolio firmy, wzbogacając je o nowy produkt będący jednocześnie innowacją produktową: rury preizolowane z warstwą grzewczą.

Dzięki wdrożeniu opracowanego rozwiązania technologicznego planowany jest dalszy, dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i wzrost sprzedaży na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych w branży.

Wartość projektu: 13 400 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 769 000,00 zł

Ingremio AVIATION TEAM

ingremio peszelklasteringremio peszel

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.     |     POLITYKA PRYWATNOŚCI. Prawa do strony www (c) 2022 - Ingremio-Peszel   |   Agencja interaktywna - Hauerpower.com Kraków