ingremio

BLACKFLEX SPECTRA-1000 – Antybakteryjne, antygrzybicze, antystatyczne przewody wentylacyjne z pełną ochroną mikrobiologiczną

Klasa reakcji na ogień: D-s2, d2 (PN-EN 13501-1)
Odporność na ściskanie: 500N (PN-EN 61386-24)
Odporność na uderzenie:
Normalna (PN-EN 61386-24)
Sztywność podłużna:
przewód giętki (3 x DN PN-EN 13180:2004)
Materiał:
polietylen modyfikowany (HDPE-mod.)
dopuszczony do kontaktu z żywnością

Warstwa zewnętrzna:
Właściwości: wysoka udarność i odporność mechaniczna, stabilizacja UV podwyższona
Kolor: czarny

Warstwa wewnętrzna:
Właściwości: warstwa antybakteryjna (ISO 22196:2011), antygrzybicza (PN-EN ISO 846:2019),
antystatyczna, o wysokiej gładkości powierzchni, fluoryzująca w świetle UV*.
Migracja globalna (średnia): < 0,5 mg/dm2
(PN-EN 1186-3:2005 oraz PN-EN 1186-14:2005)
Kolor:
transparenty

 


Przewody wentylacyjne BlackFlex Spectra 1000 to produkt premium w kolorze czarnym. Służą do przesyłu powietrza w systemach wentylacji i rekuperacji w budynkach mieszkalnych.

Zastosowanie czarnego pigmentu w warstwie zewnętrznej umożliwiło unifikację produkcji pozwalając na wygenerowanie znacznych oszczędności w kosztach produkcji. Przewody wentylacyjne BlackFlex Spectra 1000 charakteryzują się wysoką antystatycznością powierzchniową, co powoduje mniejsze przyciąganie kurzu do warstwy zewnętrznej podczas składowania. BlackFlex Spectra 1000 charakteryzuje się ponadto bardzo dużą odpornością na światło słoneczne UV.

Ścianka wewnętrzna jest wykonana w całości z materiału antybakteryjnego i antygrzybiczego, który ze względu na duże stężenie dodatków aktywnych mikrobiologicznie zabezpiecza przewody przed kolonizowaniem przez mikroorganizmy niepożądane i niebezpieczne dla ludzi w pełnym, szerokim zakresie. Materiał ten został opracowany przez Ingremio i jest chroniony patentami. Powstał przy współudziale ośrodków naukowych w trakcie projektu badawczego, podczas którego potwierdzono wysoką efektywność na różne rodzaje bakterii oraz grzybów. Materiał zawiera srebro, miedź oraz inne naturalne związki aktywne mikrobiologicznie w macierzy polimeru, dzięki czemu nie ulegają one procesom migracji, jonizacji i elucji. Praktyczny brak migracji związków aktywnych mikrobiologicznie z polimeru został potwierdzony w badaniach laboratoryjnych, które zostały wykonane w środowiskach znacznie bardziej agresywnych niż te, które panują w systemach wentylacyjnych. Zastosowane substancje zapewniają w praktyce bezterminowe działanie bakteriobójcze i grzybobójcze oraz zapobiegają tworzeniu mechanizmów obronnych przez bakterie i grzyby bez względu na temperaturę powietrza i jego wilgotność. Kompozycja materiałów jest całkowicie bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin, a wszystkie użyte materiały mają dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Transparentna warstwa wewnętrzna pozwoliła zredukować koszty produkcji, bez wpływu na parametry techniczne.
Wewnętrzna ścianka rury ma również działanie antystatyczne, co ogranicza osiadanie i gromadzenie się kurzu w rurach. Gładka powierzchnia wewnętrzna pozwala uzyskać duże przepływy powietrza przy małych stratach ciśnienia przyczyniając się do niskiej energochłonności całego systemu. Ułatwia ponadto czyszczenie rur, jeśli wystąpi taka potrzeba.
Przewody charakteryzują się bardzo dużą elastycznością, dzięki temu można swobodnie kształtować ich przebieg, wyginać je na bardzo małych promieniach (zgodnie z dopuszczalnymi promieniami gięcia) i dostosowywać do warunków montażu, bez potrzeby używania dodatkowych łączników i kształtek. Konstrukcja rur zapewnia wytrzymałość mechaniczną na ściskanie powyżej 500N, co umożliwia zalanie ich betonem konstrukcyjnym podczas prowadzenia prac budowlanych.

Dwuścienna konstrukcja przewodów wentylacyjnych z odpowiednio wyprofilowaną ścianką wewnętrzną oraz zamkniętymi pustkami powietrznymi w dużym zakresie tłumi przedostawanie się hałasu spowodowanego przepływającym w środku powietrzem oraz izoluje termicznie.

Przewody wentylacyjne BlackFlex Spectra 1000 występują w szerokiej gamie średnic, co umożliwia dokonanie optymalnego doboru do wymogów systemu wentylacyjnego i warunków budowlanych. Końcówki rury są zabezpieczone i zaplombowane w procesie produkcyjnym, a cały zwój jest zabezpieczony folią, co zapobiega ewentualnemu zabrudzeniu podczas transportu i składowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przewody wentylacyjne typu BlackFlex Spectra 1000 należy instalować w budynkach jednorodzinnych, nie podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień.


*Autorska, opatentowana metoda określania dyspergowania komponentów aktywnych mikrobiologicznie w polimerze, pozwala na natychmiastową weryfikację obecności substancji aktywnych, ich rozproszenia oraz stężenia w tworzywie. Podświetlony promieniami UV przewód wentylacyjny Airflex Spectra równomiernie fluoryzuje niebieskim światłem, dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa analiza ochrony mikrobiologicznej.

 

Dostępne średnice rur

Wymiar nominalny DN (mm)Średnica wewnętrzna (mm)Średnica zewnętrzna (mm)Minimalny promień gięcia* (m) Długości zwojów (m)
504050.50.1150
635263.20.1550
756176.20.1750
907590.60.2550
11093110.70.3350
1601361610.425
200176201.50.5525
* temperatura powyżej 10°C


Wydajność przepływu powietrza (m3/h)

    Prędkość powietrza   
Wymiar DN (mm)0.5 m/s1.0 m/s1.5 m/s2.0 m/s3.0 m/s4.0 m/s5.0 m/s
502.34.56.8913.618.122.6
633.97.811.715.623.431.239
755.310.515.82131.642.152.6
907.815.723.531.447.162.878.5
11012.224.536.748.973.497.8122.3
16026.152.378.4104.6156.9209.2261.5
2004488.1132.1176.2264.2352.3440.4


Dokumenty do pobrania:

Atest higieniczny
Deklaracja właściwości użytkowych

 

Baza wiedzy:

BlackFlex Spectra 1000


Jednym z najważniejszych elementów systemów rekuperacji są przewody wentylacyjne, które powinny gwarantować wieloletnią odporność na zużycie i skuteczną ochronę przed rozwojem niepożądanych mikroorganizmów. BlackFlex Spectra 1000 jest doskonałą propozycją do domów jednorodzinnych – dowiedz się dlaczego.

więcej

Ingremio AVIATION TEAM

ingremio peszelklasteringremio peszel

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.     |     POLITYKA PRYWATNOŚCI. Prawa do strony www (c) 2022 - Ingremio-Peszel   |   Agencja interaktywna - Hauerpower.com Kraków